Spust po »strehi« in prehod v zožitev ter prečnico
8 / 10