Kar nekaj nas je bilo na planini, ki smo Ĩakali na sonce
3 / 5