Razmere na Slatniku pred nekaj dnevi (v ponedeljek)
7 / 8