grapa na SZ greben je izgledala bolje kot centralna
1 / 6